diumenge, 5 de maig de 2013

25A RESUM DE L'ASSEMBLEANOTA: llegiu també la crònica a Bloko: Tancada al Sureda: que no ens prenguin per beneits

El capvespre de dia 25 d’abril de 2013, uns 50 membres de la comunitat educativa del l’IES Josep Sureda i Blanes, alumnes, docents, personal no docent i famílies, ens reunírem a la biblioteca del centre per parlar de la situació actual de l’Educació i del nostre centre.
Aquesta és la quarta assemblea de l’IES que celebram.
Com a les anteriors assemblees ja s’havia informat sobre les retallades, la LOMCE i la normativa autonòmica, iniciàrem l’assemblea repartint extractes de tota aquesta normativa perquè tothom pogués reflexionar sobre alguns punts i servís de punt de partida del debat.
Es començà la discussió sobre l’acabat Decret de Tractament Integrat de Llengües, el que significava per al nostre centre i els objectius no expressats que podia ocultar. Algunes frases que sorgiren durant el debat varen esser
és un retrocés en l’autonomia de centre
un atac directe al català
fracàs segur de l’aprenentatge de l’anglès
experiment amb els nostre fills que pot augmentar el fracàs escolar
no tenim el nivell oral suficient per seguir una classe com naturals”
“aquesta imposició atempta a la nostra dignitat professional”

 • Tothom està d’acord en la necessitat d’augmentar les competències de l’alumnat en anglès
 • però aquesta no és la manera idònia, ni per la preparació del professorat ni per la dels alumnes de 1r d’ESO (nivell en el qual ha de començar la seva aplicació el proper curs)
 • Des del departament de llengües estrangeres es considera que el nivell B2 exigitno és suficient per impartir matèries com matemàtiques, ciències socials o ciències de la natura.
 • Els pares expressen la seva preocupació de que les matèries impartides en anglès no es puguin assolir amb una qualitat mínima, amb les conseqüències que això tendrà sobre la formació dels seus fills i filles.
 • També s’expressen  opinions sobre que l’objectiu real d’aquest decret sigui eliminar la immersió en català. La Disposició transitòria primera especifica que si el centre no té els mitjans personals suficients en anglès, haurà d’impartir les matèries de forma equilibrada en castellà i català.
Lluny de quedar-nos en la denúncia, es feren propostes per actuar, com:
 • Recórrer el decret davant l’organisme adient per evitar la seva implantació, traslladant la petició als partits polítics, sindicats i associacions de pares i mares.
 • Informar als pares i mares que hagin de començar els seus fills a 1r d’ESO de les conseqüències sobre la seva formació. Oferir-los una carta “d’insubmissió” negant-se a acceptar aquesta situació i exigint una educació digna pels seus fills i filles.
 • Informar a tota la comunitat educativa de la realitat d’aquest decret i de les conseqüències de la seva implantació, d’una manera clara i senzilla (es proposa fer servir tècniques com les auques)
 • Desenvolupar un projecte TIL alternatiu realment adaptat a la realitat del nostre institut
Article 151 Faltes disciplinàries
2. Són faltes molt greus aplicables al personal docent les següents:

a) Violació de la imparcialitat, objectivitat i neutralitat en l’exercici de les seves funcions realitzant actuacions que expressin posicions personals, familiars, corporatives, polítiques, clientelars o qualsevol altra que, utilitzant les facultats que té atribuïdes, pugui vulnerar aquest principi.

L’altre tema tractat fou l’Avantprojecte de Llei de Convivència, del qual la conclusió a la que arribàrem tots fou que no és res més que un intent de fer por al professorat, amenaçant-lo amb greus sancions i coartant la seva llibertat d’expressió i de càtedra. Algunes conclusions o dubtes sorgits foren:
 • Es tracta d’un “refregit” de normativa ja existent, pel que no s’entén la seva justificació
 • L’efecte d’infondre por al professorat ja ha començat a fer efecte en alguns sectors, induint a alguns professors a aplicar-se una autocensura, conscient o inconscient.
 • És un insult a la professionalitat dels professors, els quals la majoria té molt clara la frontera entre l’objectivitat de les seves explicacions i la manipulació del alumnat.
 • Qui serà el “jutge” que determinarà la violació de la imparcialitat, objectivitat i neutralitat?
 • Com podrà el professorat fomentar l’esperit crític de l’alumnat si al mateix temps ha d’anar amb peus de plom per no rebre cap denúncia d’imparcialitat o subjectivitat?
 • Hi hauria una discriminació inacceptable vers els professors de religió als centres escolars, els quals tenen imparteixen una matèria completament ideològica i subjectiva i no es veurien afectats per la llei perquè no són funcionaris.
 • Els pares volem que a l’institut hi hagi una transmissió de valors, no només d’informació, i per això calen els debats i la confrontació de la subjectivitat.

En finalitzar l’Assemblea deixàrem la biblioteca en el mateix estat en el que la vàrem trobar, com sempre es fa, sopàrem plegats al menjador del centre i continuàrem alguns dels temes tractats amb converses més personals i properes.
No es coneix cap cas d’intoxicació provocat per aquesta trobada.

25 d’abril 2013
Assemblea IES Josep Sureda i BlanesCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada